Informació Tècnica

Informació Tècnica

POSITIUS
Ha de realitzar-se

POSITIUS
Ha de realitzar-se un positiu en massa de les zones a estampar, i no de tot el disseny del producte i evitar així encarir la filmació.

GRAVATS
És convenient consultar-nos la realització dels gravats, ha de tenir una equivalència lògica entre la despesa del gravat i la despesa de la posada en màquina. El tipus de gravat a utilitzar en funció de la quantitat de plecs a estampar i a les redicions, a causa de la seva incidència en la despesa. Les nostres màquines solament treballen amb gravats de 7 mm. de gruix.

CONSELLS PER A L’ESTAMPACIÓ
Quan s’ha de realitzar una estampació per calor no és necessari deixar reserva en impressió, com si es tractés d’un cinquè color. L’estampació és opaca i cobreix la tinta, aconseguint així la màxima qualitat en quant a l’ajust. A l’hora d’estampar grans masses de pel·lícula, és aconsellable que ens consultin prèviament. Si la superfície a estampar és polipropilè es requereix un tipus de color menys comú a l’habitual i haurien de consultar-nos prèviament.

DOCUMENTACIÓ
El lliurament es farà amb muntatges aplicats sobre els plecs impresos i amb les creus d’ajust perfectament indicades. És indispensable el lliurament d’un plotter o prova de color, d’un plec marcat o d’un original per a una adient correcció abans de procedir a l’estampació per a evitar possibles errors o retards innecessaris. Entrada de pinces per al paper és necessari un mínim d’1,5 cm. d’entrada.

SENYALITZACIÓ DE GUIES
És molt important que ens senyalitzin les guies amb les quals ha estat imprès el paper sobre la pila. Després d’impresos, els treballs han d’enviar-se sense tallar per a evitar així possibles desajustaments.