Estampació per calor

Estampació per calor

Transferir un paquet de laques cap

Transferir un paquet de laques cap a un suport per mitjà de pressió i temperatura se li denomina estampació per calor.

En el procés, un adhesiu que es troba en la pel·lícula s’activa i produeix la unió amb la peça que s’està estampant.
El suport, generalment de polièster, serveix com mitjà de transport per a les estructures difractives, i es retira a l’acabar l’operació de l’estampat.

L’estampació per calor és un valor afegit al resultat final del disseny del producte. Incrementarà l’atractiu d’aquest, atraient així l’atenció del comprador.